Εκδήλωση του τμήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών για τα δικαιώματα της γυναίκας στο χώρο εργασίας.